Dr. Soltész Lajos Alapítvány

Vétlen és kiszolgáltatott gyermekekért

Dr. Sárközy Sándor kuratóriumi elnök

A Dr. Soltész Lajos Alapítvány a Heim Pál Gyermekkórház sebészeti osztályának közhasznú alapítványa. A források nagyobb része a személyi jövedelemadó 1%-ból, kisebb része cégek és magánszemélyek adományaiból áll, melyeket pályázat útján nagyobb részt új technológiák (műszerek és eszközök) beszerzésének, kisebb részt a munkatársak szakmai továbbképzésének és tudományos aktivitásának (tanulmányút, kongresszusi részvétel) támogatására fordítunk. Osztályunk tevékenységi köre igen széles: mellkasi, hasi, végtag és koponyaműtétek egyaránt történnek onkológiai, traumatológiai, kézsebészeti, rekonstrukciós, korrekciós, emésztőszervi, angiológiai és mellkas sebészeti profilban. Évente mintegy 1700 műtétet végzünk, a felét sürgősséggel. Nagy hangsúlyt fektetünk az úgynevezett minimál invazív sebészeti eljárások alkalmazására, amely a betegnek sokkal kisebb megterhelést jelent, de bonyolult és drága technológia. Álláspontunk szerint a beteg gyermekek legjobb ellátáshoz való joga nem lehet pénzkérdés, ugyanakkor a lehetőségek meglehetősen korlátozottak.

Úgy gondolom, hogy az egészségügy sajnálatosan romló gazdasági és társadalmi pozíciója nélkülözhetetlenné teszi a civil szféra támogatását nem csak anyagi, de egyre inkább erkölcsi értelemben is. Különösen érzékenyen merül fel ez a szükség, amikor gyermekekről van szó, akik egyszerre vétlenek és kiszolgáltatottak ugyanakkor a társadalom jövőjét jelentik. Ilyen helyzetben a közös érdekek és célok felismerése és megfogalmazása elsőrendű feladat mind civil, mind szakmai oldalon; mert e nélkül koherens és hatékony együttműködés nem valósulhat meg, főleg nem a mai szűkös viszonyok között. Mindez azonban csak megfelelő információáramlás mellett képzelhető el, amely „összefésüli” az igényeket és a rendelkezésre álló lehetőségeket. Paradox, de igaz: szakmai oldalról a támogatás lehetőségeinek a megismertetését még az igények felsorolásánál is fontosabbnak érezzük. Az igények ugyanis nagyjából ismertek, a segítségnyújtás lehetőségei azonban – úgy tűnik – kevésbé. Két adat: ma az SZJA 1% megcímzése a jogosultak 2/3-ában elmarad, pedig ez nem jár semmilyen teherrel. A másik: az EU-ban a munkavállalók kb. fele a civil szférában dolgozik. Ettől nagyon messze vagyunk. Mindezeket átérezve csatlakoztunk a BESZT célkitűzéseihez.
Tagfelvételi kérelem
Belépés Tagoknak


 
Copyright @ 2009-2010, beszt.hu
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional