Meseház Gyermekalapítvány

..hogy ne legyenek magányosak.

Rinyu Erika, a kuratórium elnöke

Modern világunkban sokkal nagyobb figyelmet igényelnének a kisgyermekek, hogy ne legyenek magányosak, boldogan élhessék meg gyermekkorukat - e gondolatok jegyében működik 1991 óta, a zuglói Meseház óvodában a Meseház Gyermekalapítvány, amelynek legfontosabb törekvése a gyerekek harmonikus személyiségének sokoldalú fejlesztése, a nehéz szociális körülmények között élő valamint hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének segítése. A szülők által alapított Meseház Gyermekalapítvány 2001-tõl közhasznú szervezetként folytatja tevékenységét. A kuratórium tagjai az óvoda pedagógusai, munkatársai, akik társadalmi munkában a működtetik az alapítványt. Évente egy alkalommal megrendezzük Jótékonysági Őszi bálunkat, amelyen vendégeink az óvodába járó gyermekek szülei, az alapítvány támogatói. Rendezvényünk azt a nemes célt szolgálja, óvodánk gyermekeinek szebbé varázsolhassuk karácsonyát a bevételből megvásárolt sok-sok játékkal, ajándékkal. Pályázati forrásból támogatjuk a hátrányos helyzetű óvodásaink táboroztatását évi két alkalommal.
A befizetett adományokból és a személyi jövedelemadó 1%-ból finanszírozzu k az udvari játékeszközök pótlását, felújítását, a gyermekek kirándulásait. A Meseház óvoda működésének olyan támogatása, amelynek révén biztosítható a gyermekek kulturális igényeinek magasabb szintű kielégítése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek biztosítása. A szövetségben tömörülők összefogásának előnyeit a következőkben látjuk: – bepillanthatunk a szövetség tagjainak tevékenységei körébe; – megismerkedhetünk hasonló céllal, működő alapítványokkal, segíthetjük egymás munkáját; – nagyobb eséllyel vehetünk részt közös pályázatokon – közös rendezvényszervezés; – gyermek és felnőtt műsoraink (zene, tánc, mese - vers, dramatizálás, bábjáték, kézműves programok...) bemutatásával partnereink rendezvényeinek színesítése. Bízunk abban, hogy közös munkánk nyertesei a gyermekek.
Tagfelvételi kérelem
Belépés Tagoknak


 
Copyright @ 2009-2010, beszt.hu
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional