A MICE – Képzett Fiatalokkal a Jövőért Alapítvány

Meghonosítani a pozitív életszemléletet

Mészáros László, alapító

Mi a MICE? Az eredeti elnevezés szerint: MICE US Foundation, magyarul Mészáros Nemzetközi Vállalkozások Központja Alapítványa. Az USA-ban, New York államban létrehozott, fiatal tehetségek és a jövõ üzletembereinek képzését segítõ szervezet. Célja, hogy a hazai üzletember képzés is gazdagodjon az amerikai pozitív életszemlélettel és pezsgõ, sikeres, de etikus üzleti élet attitûdjével, kiegészítve a hazai viszonyok specialitásával és a hazai szakemberek tudásával. Egyedülálló stratégiáját elsõsorban az határozza meg, hogy a 16-18 évesek az elsõdleges célcsoport a program számára. 2009. október végén indul a MICE következõ kurzusa, információk: www.miceprogram. hu oldalon. A kurzust elvégzõk közül a legjobb üzleti tervet összeállító csapat további 2 hetes képzésen vehet részt az Egyesült Államokban, térítésmentesen. A MICE Alapítvány beteg gyerekeken közvetlenül nem tud segíteni. Tanáccsal, üzleti útmutatással, kapcsolatrendszerével azonban hozzá tud járulni ahhoz, hogy a beteg gyerekeket segítõ szervezetek is új szemléletet, új üzleti kapcsolatokat ismerhessenek meg. Azok a most még hátrányos helyzetû fiatalok pedig, akik a MICE képzésével elindulnak új lehetõségek felé, sikeres vezetõként visszatérve, segíthetik majd a most õket támogató civil szervezetek munkáját.

A MICE rendkívül kiterjedt kapcsolatrendszere a felsõoktatás, az üzleti és gazdasági élet szereplõi felé, fõként az érdekképviselet, a lobbi területén jelenthet segítséget az együttmûködõ partnereknek. Emellett, a MICE képzési programja egyedülálló, a képzésbe való bekapcsolódás lehetõségei vonzóak lehetnek a Szövetségben tömörülõ civil szervezetek által képviselt fiataloknak és fiatal szakembereknek is. Ha a programba ösztöndíjjal, egy civil szervezet támogatásával bekerül egy fiatal, elvárható, hogy tudását az õt támogatók javára használja elsõsorban. Harmadrészt, a MICE business csomagokat is összeállít és prezentál, amennyiben erre igény mutatkozik. Amit a MICE Alapítvány igényel, az fõleg a hatósági, közigazgatási kapcsolatok bõvítése. Fontos továbbá, hogy új képzési csoportok kerülhessenek a látókörünkbe, fõként iskolák és civil szervezetek részérõl, adatbázisunkat bõvítve. Ami pedig mindkét fél részérõl egyértelmû segítség, az a kölcsönös promótálás minden lehetséges megjelenési fórumon, internetes oldalakon, off-line és on-line eszközökkel, nyomtatott és az elektronikus médiában egyaránt.


Kulcsár Viktória
Magyarországi koordinátor
06 30/393 76 23
info@miceprogram.hu




Tagfelvételi kérelem
Belépés Tagoknak


 
Copyright @ 2009-2010, beszt.hu
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional