Vér Emília

Az állami gondozott gyermek sorsára hívja fel a figyelmet Vér Emília, a BESZT Szövetség új tagja

Aki bőven adakozik, annál inkább gazdagodik

Vér Emília, a mindig derűs, pozitív kisugárzású hölgy minden jelentősebb társadalmi, karitatív eseményen aktív közreműködőként részt vesz. Segített a kárpátaljai gyermekeken, az idős embereken, a nyíregyházi, a békéscsabai, a Balaton vidéki települések rászorultjain, társadalmi megbízatásai és tisztségei révén pedig a határon túli országok magyarságához is eljut. A Világklub vezetőségi tagjaként a hazatérő, hazalátogató magyarság körében erőteljes szervezőmunkát végez, nemrégiben pedig felajánlotta önzetlen közreműködését a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére, a BESZT Karitatív Szövetség berkeiben.


Vér  Emília három és fél évtizedet töltött  az egyik legnagyobb bank részlegén az emberek lakásügyeinek intézésével. Abban az időszakban, amikor a fedélhez jutás az  „életprogram”  legnagyobb feladata volt mindannyiunk számára, így nem csak megismerhette a nehéz körülmények között élők sorsát, hanem tanácsaival sokak boldogulásán is tudott segíteni, s ez örömmel töltötte el. Másrészről a családi  háttere is predesztinálta erre, rokonságában, családjában  természetes része volt az életnek a szolidaritás, a segítségnyújtás, a  rászoruló embertársainkkal való törődés.Ezért is határozott úgy később, hogy részt vesz olyan társadalmi szervezetek munkájában, amelyek a segítségnyújtást, az embertársaink iránti törődést helyezik előtérbe, valamint a nemzet, a magyarság értékeinek megbecsülését, hagyományaink megőrzését, tiszteletét. Így fogadta őt soraiba a Szent Lázár Lovagrend, a Vitézi Rend, a Szent Korona Szövetség, a Panoráma Világklub , a Beteg és Hátrányos helyzetű Gyermekeket Segítők és Támogatók Országos Szövetsége –és még sorolhatnánk mindazokat a szervezeteket, amelyek a jó cselekedetek érdekében tevékenykednek.


Néhány éve dr.Béres József segítségével 230 ezer forint értékű vitamint vittek Kárpátaljára, a nagydobronyi gyermekotthonba, de segített Beregszászi Olga, a népszerű énekesnő  ungvári, beregszászi, nagyszőllősi, munkácsi jótékonysági akciójában, amelynek révén élelmiszerek, ruhák, gyógyszerek, könyvek, számítógépek jutottak el a rászorultakhoz. E munkájáért egyébként a budapesti ruszin kisebbségi csoport tiszteletbeli tagjává is fogadta…De ott volt a debreceni gyerekek balatoni üdültetésének a szervezésénél, a nyíregyházi, tiszaburai, kétpói, nyáregyházi  öregek megélhetési feltételeit jobbító akciók lebonyolításában.


Sorsa úgy hozta, hogy második házassága révén Ausztriában élt hosszabb időn át, így átérezhette az emigránsok sorsát, közelebb került azokhoz, akik hazájuktól távol élik le életük nagy részét. Így aztán természetes volt a számára, - amikor 2003-ban, a Budai Várban megalakult a Panoráma Világklub,  a hazatérő, hazalátogató magyarok és az irántuk érdeklődők találkozóhelyeként,- hogy soraikba lépjen. Azóta több ezer honfitársunk megfordult a rendezvényeken és Vér Emilia mindig azon igyekezik, hogy e kapcsolatokat jótékony célokra is hasznosítsa.


- Jól eső érzés segíteni másokon, életemnek ebben a szakaszában ezt tartom az egyik legfontosabb kihívásnak,  ezért is jöttem Balogh István, a BESZT alelnöke hívó szavára a szövetséghez –említi a mindig derűs, kedves hangulatú Emília, aki  sokszor személyes varázsával, pozitív életszemléletével is hat a nehéz sorban élőkre, a rászorultakra. -  Különösen szeretnék odafigyelni a Fóton és Kalocsán működő állami gondozott gyermekek sorsára, a BESZT Szövetség kapcsolatrendszerét, erejét hasznosítva a gyermekek érdekében.


Vezérelve a karitatív munkában, a biblia példabeszédre utalva: aki bőven adakozik, annál inkább gazdagodik. Nos, mint Balogh István, a BESZT alelnöke említette Vér Emíliáról, nagyon örül annak, hogy nem csak az alapítványok, a cégek, a különféle szervezetek tartják fontosnak az összefogást a beteg gyermekek érdekében, hanem, mint Emília, a magánszemélyek is. Minél szélesebb kört tud integrálni és koordinálni a Szövetség, annál eredményesebb lesz a közösség  munkája, vélik mindketten. Hozzátéve, hogy  várják mindazon személyek jelentkezését, akik hasonlóképpen fontosnak tartják az együttműködést, a társadalmi szolidaritást – és a jó cselekedeteket!Tagfelvételi kérelem
Belépés Tagoknak


 
Copyright @ 2009-2010, beszt.hu
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional