A BESZT célja

A szövetség célja Magyarországon a beteg és a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének koordinálása, működésük hatékonyságának növelése, a közös érdekképviseletük elősegítése, valamint az EU források hatékonyabb megszerzése, ennek koordinálása, elosztása, PR és marketingismeretek biztosítása.

Szeretnék elérni, hogy a személyi jövedelemadó 1%-áról történő rendelkezés – melyről jelenleg az adózók mindössze 35%-a rendelkezik – elérje a 100%-ot, hiszen a felajánlott összegek működőképessé tennék a magyarországi civil szervezeteket, egyesületeket. Az Országos Szövetség közvetítői feladatokat kíván ellátni a kormányzat és a civil szervezetek között. Feladata a kapcsolattartás az illetékes kormányhivatalokkal, megkönnyítve ezzel a jelenleg még sajnos indokolatlan konkurenciaharccal küszködő civil szervezetek működését.

Tudatosítani kell a „hozzá nem értő” civil szervezetek vezetőiben, hogy egy közös célért küzdenek, nevezetesen a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért és minél több támogató megnyerésé ért. A BESZT alapító és folyamatosan csatlakozó tagjait szeretnénk rendszeresen bemutatni lapunk hasábjain. Arra kértük őket, hogy ismertessék meg olvasóinkkal munkásságukat, szervezetük célkitűzését, s elérhetőségeiket.

A szövetség tevékenysége:

?

1. Feltérképezi, segíti a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek gyógyulásáért tevékenykedő Civil szervezetek egymásra találásának folyamatát;

2. Szakmai segítséget nyújt -különösen orvosi, pénzügyi, jogi, marketing tanácsadással- a Civil Szervezetek számára a tevékenységükkel kapcsolatos hatékonyabb döntés-előkészítési és végrehajtási feladataik sikeresebb megvalósítása érdekében;

3. Összehangoltan szervezi illetve kedvezményesen szolgáltatja a Civil szervezetek működéséhez szükséges technikai eszközöket, szakembereket, szolgáltatásokat;

4. Igény szerint koordinálja a tagok és más civil szervezetek szakszerű szerepvállalását és együttműködését a közös érdekérvényesítést igénylő kérdések esetében (törvény előkészítésben, állami - önkormányzati hivataloknál);

5. Szakmai és marketing rendezvényeket szervez a beteg és hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szervezetek, és a szakemberek munkájának, lehetőségeinek megismerésére, tapasztalataik kicserélésére;

6. Kiemelt figyelmet koncentrál az éves SZJA 1% megszerzésére a Civil szervezetek számára;

7. Közreműködik a pályázattal kapcsolatos partnerségek, konzorciumok kialakításában, segíti az egyéni pályázatok sikerességét és lobbizik a benyújtott hazai és nemzetközi pályázatok elnyerése érdekében;

8. Szakmai tanácsokkal segíti a határon túli magyar beteg és hátrányos helyzetű gyermekekért tevékenykedő szervezetek munkáját, különös tekintettel a tapasztalat cserére és az együttműködésre;

9. Anyagilag támogatja a határon túli magyar gyermekek gyógykezelését és a hátrányos helyzetben lévők oktatását Magyarországon illetve - indokolt esetben- más külföldi országban.

10. Kapcsolatot épít és tart fenn a nemzetközi szervezetekkel;

11. Összegyűjti a hazai és uniós információkat különös tekintettel a jogalkotásra és a pályázati lehetőségekre;

12. A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében egyszeri és rendszeres támogatást nyújt.
Tagfelvételi kérelem
Belépés Tagoknak


 
Copyright @ 2009-2010, beszt.hu
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional